Αποσκληρυντικό αλάτι για πλυντήρια πιάτων

Ειδικό αλάτι για το πλυντήριο των πιάτων, απαραίτητο για την αποσκλήρυνση του νερού. Αποτρέπει τη συσσώρευση ασβεστίων και εξασφαλίζει μέγιστη απόδοση για τέλεια αποτελέσματα πλύσης.


Οδηγίες: Γεμίστε το δοχείο άλατος σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Δεν επιτρέπεται η χρήση του στην μαγειρική.